De Veluwe tak

Een ander belangrijk stuk van de puzzel betreft de Lijnsvelt(d) tak, welke zich voornamelijk concentreert in de regio Midden Nederland en dan vooral op en rond de Veluwe.

Hiervoor is het belangrijk om te weten dat vanaf het begin van de 18e eeuw (1700), tot ongeveer de invoering van de Burgerlijke Stand onder het bewind van Napoleon (1803), de familienaam Lensvelt in de RK DTB registers van Dussen opgetekend werd als Leijnsvelt (tot ongeveer 1720) en later als Lijnsvelt. De vermoedelijke reden hiervan vermeldde wij reeds in het hoofdstuk Geslachtsnaam.

Uit contacten met, onder meer, Peter Lijnsvelt uit Franeker, bleek dat hij een geadopteerde zoon is van de inmiddels overleden Christiaan Lijnsvelt uit Apeldoorn. Ook de overige familieleden van zijn vader wonen volgens hem in Apeldoorn e.o. Hij heeft op z'n achttiende verjaardag de naam Lijnsvelt aangenomen en is volgens eigen zeggen, samen met z'n twee zoons, de enige Lijnsvelt in Friesland. Verder deelde hij nog mede dat de voornaam Antonius frequent gebruikt wordt bij de Lijnsvelts.

Ook is er wat e-mail verkeer geweest met Ronald Marinus Lijnsvelt uit Amsterdam, oorspronkelijk afkomstig uit Weesp.

Meer aanknopingspunten bieden de gegevens welke via e-mail (27-05-1998) door Henk Reinders werden aangeleverd. Henk was zo vriendelijk om tijdens zijn bezoek aan het archief te Ede onderzoek te doen naar de aanwezigheid van Lijnsvelt/Lensvelt.

Deze gegevens laten zich uitstekend combineren met de informatie welke Gerri van Dijk uit Canada ons met een zekere regelmaat toestuurt. Gerri's onderzoek concentreert zich op het "LDS family history centre" in Winnipeg, Canada. Ondanks de grote afstand tussen Ede en Winnipeg blijken de data, behoudens wat marginale afwijkingen, goed op elkaar aan te sluiten.

Echter, de gegevens welke door Karel Chr. Uittien werden toegezonden (e-mail 21-07-1999) betekenden een regelrechte doorbraak voor wat betreft de beeldvorming omtrent de Lijnsvelt tak op de Veluwe.
Uit de gegevens van Karel Uittien, of liever gezegd uit het genealogisch bestand door zijn echtgenote aangelegd, blijkt namelijk dat er al in 'n heel vroegtijdig (midden 17e eeuw) stadium sprake is van de naam Lijnsvelt op de Veluwe en dan met name in Ermelo/Leuvenum-Staverden (Leuvenum-Staverden is een buurtschap onder Ermelo, DTB gegevens in Streekarchief Noordwest Veluwe te Nunspeet).

De aanvullingen hierop welke door Willem van Leuveren welwillend ter beschikking werden gesteld (e-mail 01-04-2002, inclusief compleet gedcom bestand) completeren het geheel. Bovendien droeg Willem ook extra bewijsstukken aan in de vorm van afbeeldingen van geslachtsnaamregisters e.d. met daarin de officile optekening van de geslachtsnaam Lijnsvelt en andere details.

Globaal genomen kan de Lijnsvelt-populatie op en rond de Veluwe als volgt ingedeeld worden


Ermelo/Leuvenum/Leuveren

De oudste vermelding betreft een zekere Cornelis Reijersen, bij de geboorte van zijn 2de kind Jacob ook wel genoemd Cornelis Reijersen van de Coeckoek (Mulder), geboren te Ermelo in 1639, waard op de Zwarte Boer, vr 1656 gehuwd met Wijmpje Jacobs Wouters of B. Peelen.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:

Evertje Cornelissen (Reijersen), geboren 1656
Jacob Cornelissen (Reijersen), geboren 1657
Reijer Cornelissen (Reijersen), geboren 1659
Aaltje Cornelissen (Reijersen), geboren 1661
Woutertje Cornelissen (Reijersen), geboren 1663
Gerrit Cornelissen (Reijersen) van Leuveren, geboren 1666, herbergier, gehuwd 1694 met Marritje Jans
Peel Cornelissen (Reijersen), geboren 1667

Het zesde kind, zoon Gerrit, staat ook opgetekend als Gerrit Cornelissen (Mulder), komende van Leuvere, gedoopt (NH) te Ermelo/Leuvenum op 04-06-1666, waard van beroep en gehuwd te Ermelo in 1694 met Marritje Jans geboren te Ermelo vr 1675.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, allen gedoopt te Ermelo/Leuvenum:

Jan Gerritsen (Mulder), gedoopt (NH) op 13-07-1690.
Cornelis Gerritsen (Mulder), gedoopt (NH) op 17-01-1692.
Lubbert Gerritsen (Mulder), komende van Leuvere, gedoopt te Ermelo op 28-01-1694, overleden in 1766 te Ermelo op 71 jarige leeftijd.
Wijmpje Gerritsen (Mulder), gedoopt (NH) op 15-11-1696, begraven te Ermelo op 03-05-1771, gehuwd vr 1723 met Hendrik Aartsen Vink, geboren te Ermelo/Leuvenum en gedoopt (NH) te Ermelo op 05-06-1687, zoon van Aart Reyers Vink en Anneke Hendriks.
Maas Gerritsen (Mulder), gedoopt (NH) op 21-09-1698.
Anneke Gerritsen (Mulder) ook genoemd Anneke Cornelissen (Mulder), gedoopt (NH) te Ermelo op 21-11-1700, begraven te Ermelo op 13-05-1778 op 77 jarige leeftijd, gehuwd met Aalt Hendriksen.
Hendrik Gerritsen (Mulder), gedoopt (NH) op 22-04-1703.

Van de derde zoon Lubbert Gerritsen (Mulder) ook genoemd Lubbert Gerritsen van Leuveren is bekend dat hij vr 1725 (1724?) te Ermelo - Leuvenum gehuwd is met Johanna Jans, dochter van Jan Jansen en Geertje Beerts, gedoopt (NH) te Ermelo/Leuvenum op 15-08-1697, overleden op 05-09-1763 te Ermelo op 66 jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk werden geboren:

Marrijtjen Gerritsen (Lubberts), gedoopt (NH) te Ermelo - Leuvenum - Leuveren op 04-02-1725, begraven te Ermelo - Leuvenum - Leuveren op 08-03-1774 op 49 jarige leeftijd, ondertrouw te Ermelo op 30-04-1752, gehuwd voor de kerk (NH) op te Ermelo 27 jarige leeftijd op 21-05-1752 met Lucas Eijbertsen (van Loo), 29 jaar oud, timmerman, gedoopt (NH) te Apeldoorn op 11-05-1723, overleden te Ermelo op 25-06-1810 op 87 jarige leeftijd, zoon van Eijbert Lucassen en Annertje Gijberts.
Jan Lubbertsen (Mulder) ook genoemd Jan Lubbertsen van Leuveren, geboren 03-11-1726 te Leuveren, gedoopt (NH) te Ermelo - Leuvenum op 10-11-1726, begraven te Ermelo op 07-02-1794 te Ermelo - Leuvenum - Leuveren - Staverden op 67 jarige leeftijd, gehuwd met Hendrikje Gerrits op 21-04-1754 te Elspeet (NH), geboren vr 1734 te Nijkerk, wonende te Elspeet, overleden op 08-08-1772 te Ermelo - Staverden op 37 jarige leeftijd.
Geertje Gerritsen, gedoopt op 29-05-1730 te Ermelo.
Gerrit Gerritsen ook genoemd Gerrit Lubberts Mulder, gedoopt op 23-03-1732 te Ermelo, overleden 1780 te Leuvenum, gehuwd vr 1769 met Aaltje Aalt Kamp, geboren 1745, overleden 1778 te Leuvenum, dochter van Aalt Jans Kamp en Aaltje Gijsberts van de Hul.
Cornelis Gerritsen, gedoopt op 07-08-1735 te Ermelo.
Johannes Gerritsen, gedoopt op 20-09-1737 te Ermelo.
Geertje Gerritsen, gedoopt op 26-05-1741 te Ermelo.

Het 2de kind, tevens oudste zoon Jan Lubbertsen (Mulder) trouwde voor de kerk (NH) te Elspeet op 27 jarige leeftijd op 21-04-1754 met Hendrikje Gerrits, van Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

Lubbert Lubbertsen, gedoopt op 06-03-1755 te Ermelo.
Gerrit Jansen (Lubbertsen) Lijnsveld geboren op 17-07-1757 te Ermelo/Leuvenum, overleden 25-03-1819 te Otterlo, gem. Ede, waarbij het vooral opmerkelijk is dat bij de aantekening van de geboorte van Gerrit Janssen voor het eerst de familienaam LIJNSVELD wordt gebruikt.
Hendrik Jansen Lijnsveld, dagloner uit Harskamp.
Cornelis Jansen van Leuveren, geboren te Leuveren, gedoopt 24-10-1762 te Ermelo - Leuvenum - Leuveren (na 17-04-1826?), overleden 28-02-1830 in het buurtschap Veen te Nijkerk op 67-jarge leeftijd, trouwt op 01-05-1791 te Nijkerk met Annetje Aarts Vat, d.v. Aart Harmsen Vat (Fort - Fart) en Hendrikje Hendriks, gedoopt op 23-10-1763 te Apeldoorn, overleden 25-05-1828 te Nijkerk op 64-jarige leeftijd. Zij kregen tenminste 4 kinderen: Jan Cornelissen van Leuveren, Aart Cornelissen van Leuveren, Hendrikje Cornelissen van Leuveren, en Hendrik Cornelissen van Leuveren.
Jannetje Lubbertsen, gedoopt op 24-10-1762 te Ermelo.

Een voorlopig niet te plaatsen andere vermelding uit Otterlo betreft: Aartje van Tekelenburg, weduwe van Jacob van Lijdveld, welke 13-03-1791 te Otterlo trouwt met Hendrik Willem Hinsen j.m. (email Ineke Krooswijk 05-11-1999).

De tweede zoon Gerrit Jansen Lijnsveld, gedoopt (NH) te Ermelo/Leuvenum op 17-07-1757, overleden Otterlo, gem. Ede 25-03-1819, 61 jaar oud, ondertrouw te Ermelo op 24-09-1779, gehuwd voor de kerk (NH) te Ermelo op 22 jarige leeftijd op 10-10-1779 met Hendrikjen Eijmerts -andere bronnen spreken van Hendrina Eijmers Engels of Hendrikje Eymolts (waarschijnlijk dezelfde) -, 26 jaar oud, geboren te Boeschoten (Garderen/Houtdorp ?), gedoopt (NH) te Garderen op 06-05-1753, dochter van Eijmert Jansen en Lijsbet Hendriksen, beroep vroedvrouw, overleden op 78 jarige leeftijd te Nijkerk op 22-03-1832 in het huis van Gerrit Hendriksen Ouderdorp (oftewel bij haar dochter Eijbertien). Volgens andere bronnen zou Hendrikjen overleden zijn te Ede op 02-04-1832. Gerrit en Hendrikjen woonden te Otterlo 59.

Vooralsnog blijft het een vraag waarom - midden 18e eeuw - ineens, in het Veluwse Ermelo, de familienaam Lijnsveld opduikt, waar deze familienaam zo sterk verbonden blijkt met het Noord-Brabantse Dussen. Dat het voeren van een achternaam in die tijd meer usance werd, staat buiten kijf, maar waarom dan juist Lijnsveld.
Het blijft natuurlijk louter speculatie, maar het kan toch bijna niet anders of de voorvaderen van Gerrit Jansen Lijnsveld moeten familiebanden gehad hebben met de Lensvelten in Dussen, waar juist in de periode van Gerrit Jansen's geboorte (1757) de naam in de RK-DTB registers werd opgetekend als Lijnsveld(t).

Zoals beschreven in het hoofdstuk "Geslachtsnaam", werd in de 18e eeuw in Dussen voor de geslachtsnaam in de (katholieke) kerkdocumenten de naam Lijnsvelt gebezigd. De schrijfwijze van de naam, met 'n T of met 'n D aan het eind, heeft geen rol van betekenis; dergelijke "verschrijvingen" waren toenmalig gebruikelijk.

De patroniemvoering door de voorouders van Ermelose Gerrit Jansen is in dit verband ook een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een connectie met de Dussense Lijnsvelten. Uit de DTB gegevens van de Lijnsvelten uit Dussen blijkt namelijk dat doopnamen zoals: Jan en met name Gerrit, er veelvuldig gebruikt werden, waarbij we dan wel aantekening dienen te plaatsen dat deze voornamen "in den lande" tamelijk gebruikelijk waren en niet specifiek voorbehouden aan het Dussense.

Toch blijft men, gezien het tamelijk unieke karakter van de familienaam, met de gedachte zinspelen dat de oudste voorvader van de Veluwse Lijnsvelten, Cornelis Reijersen, familiebanden met de Dussense Lensvelten had en dat wellicht diens vader, uit die streek afkomstig was.

Gezien de naamgeving van Cornelis' zoon Gerrit, is het mogelijk dat een oom van zijn vader ook 'n Gerrit was. Qua tijdsbeeld zou dit zelfs Gerrit Janssen Lensvelt (Generatie 01) uit Dussen geweest kunnen zijn. Met andere woorden, Cornelis Reijersen zou in dat geval een oomzegger van deze Dussense stamvader zijn en daarmee een neef van Simon, Jan en Aart (Generatie 02) uit Dussen.
Gezien het patroniem van Cornelis is dit mogelijk, want het door hem gebruikte patroniem Reijersen behoeft namelijk geen verwijzing te zijn naar een binnen de familie gebezigde naam, maar kan evenzo een zo genaamde beroepsaanduiding zijn.

Een "Reijer" is een scheepsbevrachter. Deze categorie van namen wordt soms nog nader omschreven door het type van schepen of boten die zij gebruikten. Zo hebben we de familienamen "Calant" = platte boot/schuit, "Coche" = een soort bark, "Galre of Galasse" = een galei, "Versnick of Van der Snick" = een lichte boot, "Pallante" = een boot voor vervoer van paarden. De naam is "Reijer" is dus in feite een beroepsaanduiding.
[Bron: e-mail Medard Moerenhout, Antwerpen 06-01-2000]

Daarmee blijft de mogelijkheid van familiebanden met de Dussense Lensvelten dus open, te meer omdat de naam "Reijer" - en daarmee dus ook het beroep - in die tijd ook voorkomt in Dussen.

Echter om een concrete aansluiting te maken, kunnen nadere gegevens omtrent de afkomst van deze Cornelis Reijersen van de Coeckoek (Mulder) slechts uitsluitsel bieden.

De kinderen uit het huwelijk van Gerrit Janse Lijnsveld en Hendrikjen Eijmerts:
[Mede ontleend aan e-mail (18-01-2000) Tijs van den Brink]

Jan Gerrits Lijnsveld, geboren te Leuveneum-Staverden op 09-04-1780, gedoopt te Ermelo op 16-04-1780, cipier van beroep, gehuwd op 28 jarige leeftijd te Putten op 02-04-1809 met Aaltje (Aartje) Maassen van de Kamp, 20 jaar oud, geboren te Bijsteren, gem. Putten op 26-11-1788, dochter van Maas Philipsen (van de Kamp) en Willempje Tijmens. Jan en Aaltje woonden te Nijkerk, Kolkstraat.

jglijnsvelt.jpg

Blijkens het "Register van aangenomen geslachtsnamen te Nijkerk", publicatie nr.10 van Veluwse Geslachten, wordt door deze Jan Gerritse Lijnsveld op 14?-10-1813 de naam Lijnsvelt aangenomen en hetgeen nogmaals bevestigd wordt op 16-02-1826 (e-mail Karel Uittien van 23-07-199, copie-inschrijvingen Willem van Leuveren e-mail 8-4-2002).
Ook van z'n vader, Gerrit Jansen Lijnsveld en diens (vermoedelijke) broer Hendrik Jansen Lijnsveld, beiden dagloner uit Harskamp, Gem. Ede, is een vermelding terug te vinden in het register van Aangenomen Geslachtsnamen.
Jannetje Lijnsveld, geboren te Leuvenum-Staverden op 20-11-1781, gedoopt op 25-11-1781.
Eijbertien Gerritsen Lijnsvelt, volgens huwelijksakte geboren te Elspeet op 24-10-1783, gedoopt aldaar op 26-10-1783. Overleden op 03-01-1837 te Nijkerk, Buurtschap Sligtenhorst, oud 53 jaar. Zij trouwt te Nijkerk op 14-06-1820, 36 jaar oud, dienstmeid, wonende te Nijkerk, met Gerrit Hendriksen Ouderdorp, oud 28 jaar, daghuurder, karman, geboren 13-02-1792 te Nijkerk, wonende aldaar, overleden 16-12-1845 te Nijkerk, lidmaat Hervormde Gemeente Nijkerk april 1811, meerderjarige zoon van Hendrik Jansen Ouderdorp, 60 jaar, en Hendrikje Jans, oud 60 jaar, beide wonenende te Nijkerk.
Uit dit huwelijk werden tenminste 2 kinderen geboren: een tweeling op 11-10-1820 te Nijkerk, Eijmert en Jan Ouderdorp.

[Ontleend aan e-mail (11-10-1999) Gerri van Dijk: Bron LDS film en BS akte Nijkerk #32,1814] [Ontleend aan e-mail (28-05-2000) Arend de Haan: Bron LDS film en BS akte Nijkerk #32,1814]

Hendrik Lijnsveld, geboren Elspeet (Staverden) op 17-12-1786, gedoopt aldaar op 24-12-1786, overleden Ede 23-11-1834 op 47 jarige leeftijd, gehuwd (plaats en datum onbekend) met Trijntje Willems, geboren 1783. Beide wonende te Harskamp/Otterlo;
Hendrik Lijnsveld, geboren 1788;
Eijmert Lijnsveld, geboren Leuvenum-Staverden op 19-02-1792 (andere bron: Harskamp 1791 ?), gedoopt te Ermelo op 26-02-1792, overlijdensakte te Ede 18-07-1818 maar overleden in Maastricht op 17-06-1818;

Eijmert Lijnsveld uit Harskamp (Gld.) komt ook voor op de lijst van "In Maastricht overleden militairen 1814-1818. Bron: Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg.20 (1992) nr.3 R.de La Haye: Franstalige familienamen in Zuid Limburg [her-opname, nu met voetnoten]. Zie ook Gens Nostra 1994, pag.41
Lubbert/Lambert Lijnsveld, geboren te Leuvenum-Staverden op 06-03-1795, gedoopt te Ermelo op 15-03-1795, overleden Breda 30-05-1831 op 36 jarige leeftijd, gehuwd te Ede op 27-11-1819 met Elisabeth Hendriks Oudendorp, geboren Nijkerk op 09-05-1797, dochter van Hendrik Jansz Ouderdorp en Hendrikje Fransen ? Beide wonende te Ede (tot 1823), daarna te Nijkerk;
Zij is later getrouwd te Nijkerk op 05-07-1843 met Aart Mijnten van Dijkhuizen, landwerker, arbeider, geboren te Nijkerk op 03-10-1784, overleden op 19-04-1845, 60 jaar oud, zoon van Meint Hendrikzen en Jannetje Hendriks; Aart is eerder getrouwd geweest op 15-04-1804 voor de kerk met met Gijsbertje Cornelissen van den Bor, geboren te Nijkerk op 03-10-1778, overleden aldaar op 28-01-1842, 63 jaar oud, dochter van Cornelis van den Bor en Peternelletje Beerdsen overleden 16-10-1873 op 76 jarige leeftijd.
Weer later is zij getrouwd met Andries Mosterd.

Terug naar inhoud


Nijkerk e.o.

Blijkens de gegevens die Mevr. M.Hubertus-Buijs ons per brief opstuurde, en welke zijn ontleend aan het Rijksarchief te Arnhem, gecombineerd met de gegevens welke Tijs van de Brink per e-mail (18-01-2000) toezond, werden uit het huwelijk van Jan (Gerrits) Lijnsvelt, de oudste zoon van Gerrit Jansen Lijnsveld en Hendrikjen Eijmerts, en Aartje Maasen van de Kamp in totaal 8 kinderen geboren; allen in Nijkerk.

Maas Lijnsvelt, geboren Nijkerk 26-03-1815;

De naam Maas is zeer waarschijnlijk afgeleid van Hermanus, echter ook Thomas behoort tot de mogelijkheden
Gerritje Lijnsvelt, geboren Nijkerk 01-01-1818;
Maesje Lijnsvelt, geboren 08-07-1819, overleden te Garderen (Barneveld) op 17-02-1873 op 53 jarige leeftijd, gehuwd met Peel Koning, geboren te Harderwijk op 23-05-1816, overleden te Barneveld op 29-12-1864 op 48 jarige leeftijd.

Blijkens de briefwisseling met Mevr. Hubertus-Buijs - zelf een kleindochter van Jan Koning (zoon van Peel Koning en Maasje Lijnsveld(t), wonende in Garderen, gem. Barneveld) -, kregen Peel en Maasje in totaal 9 kinderen.
Elisabeth Lijnsvelt, geboren Nijkerk 24-11-1821, overleden te Nijkerk op 23-05-1852, 30 jaar oud;
Johannes Lijnsvelt, geboren Nijkerk 17-06-1824;
Maria Lijnsvelt, geboren Nijkerk 02-11-1826;
Maria Lijnsvelt, geboren Nijkerk 13-09-1828;
Aartje Lijnsvelt, geboren Nijkerk 01-07-1830, overleden te Nijkerk op 18-06-1836, 5 jaar oud;

Het geboorteboek van de Burgelijke Stand te Nijkerk vult nog aan dat Elisabeth Lijnsvelt geboren is op 24-11-1821 en Maria Lijnsvelt op 13-10-1827. Gezien de gegevens van Mevr. Hubertus-Buijs betreft het hier echter de doopdata i.p.v. geboortedata.

Het archief te Ede vermeldt verder de vier kinderen van het 4de kind van Gerrit en Hendrikjen Hendrik Lijnsveld en Trijntje Willems, te weten:
Brand Lijnsveld, geboren Otterlo 23-11-181?, overleden 15-03-1815;
Gerrit Lijnsveld, geboren Otterlo 23-11-181?, overleden 21-06-1815;
Gerrit Lijnsveld, geboren Otterlo 27-01-1817, overleden 13-02-1817;
Gerrit Lijnsveld, geboren Otterlo 25-04-1818.

De jongste zoon van Gerrit en Hendrikjen, Lubbert of Lambert Lijnsveld, trouwde met Elisabeth Ouden(r)dorp. Elisabeth is na het overlijden van Lubbert nog twee keer getrouwd: in 1843 met Aart Mijnten van Dijkhuizen en in Nijkerk (datum onbekend) met Andries Moster. Elisabeth overleed (als weduwe) op 16-10-1873. Lubbert/Lambert was van beroep daghuurder, schutter bij de 2de compagnie van het 2de bataillon der 1ste afdeeling Gelderse Schutterij. De gecombineerde bronnen resulteren in een vijftal kinderen:
Lisabeth Lijnsveld, geboren Ede 25-05-1821;
Eimert Lijnsveld, geboren Ede 21-09-1822;
Hendrika of Hendrikje Lijnsvelt, geboren in Nijkerk op 06-12-1824 (over-over-over-grootmoeder van Gerri van Dijk), gehuwd met Johannes Timmers, overleden Hilversum 28-01-1878. Blijkens de overlijdensakte, waarbij de naam overigens als Linsveld wordt geschreven, is Hendrika een dochter van Jan Bartus Linsveld en Elizabeth Oudendorp;
Gerrit Lijnsvelt, geboren in Nijkerk op 19-05-1827;
Jan Lijnsvelt, geboren in Nijkerk op 11-12-1829.

Karel Chr. Uittien vond bij naspeuringen in de 10-jarige tafels (1811-1960) van het gemeentearchief van Harderwijk n Lijnsveld vermelding, welke betrekking bleek te hebben op eerdergenoemde Gerrit Lijnsvelt:

Akte 172 d.d. 25-11-1870, extract uit het overlijdensregister van Nijkerk (Gld), aldaar overleden Gerrit Lijnsveld, Oost-Indisch militair, geboren te Nijkerk, woonachtig te Harderwijk, ongehuwd, zoon van Lubbert Lijnsveld (overleden) en van Elisabeth Ouderdorp, arbeidster, woonachtig te Nijkerk, in den ouderdom van 43 jaar, op 14-11-1870.

In de "Lijst van militairen uit Oost- en West-Indi die zich in Harderwijk gevestigd hebben, 1866-1867" en "Alfabetische klapper op een militairregister inzake de Nederlandse militairen die naar Oost-Indi zijn vertrokken, 1870-1880", kwam de naam Lijnsveld niet voor, noch in de overige klappers op het bevolkingsregister van Harderwijk.

Betsy Granneman uit Harderwijk probeert de stamboom van haar overgrootvader Barend Lijnsvelt wonende te Nijkerk - en gehuwd met Wypke de Boer - te completeren. Voorlopig heeft zij nog geen aansluiting kunnen vinden met personen vernoemd op deze website. Barend zal omstreeks 1870-1875 geboren zijn en mogelijk heette zijn vader Jan Lijnsvelt; deze laatste informatie is echter speculatief. Vast staat wel dat uit het huwelijk van Barend en Wypke in Nijkerk 4 kinderen geboren zijn:
Nelletje Lijnsvelt
Riek Lijnsvelt
Johanna Lijnsvelt
Jan Lijnsvelt, g.d. 24-11-1899 en op 31-05-1923 gehuwd met Gerritje Makaske
Uit dit huwelijk zijn 3 dochters en 1 zoon geboren:

Wypke Dreesje Lijnsvelt, geboren Hilversum 26-08-1924, overleden Ermelo 17-09-2007
Peter Barend Lijnsvelt, geboren Ermelo 20-10-1927, overleden Ermelo 02-10-1928
Gerritje Lijnsvelt, geboren Ermelo 20-07-1929, overleden Ermelo 02-09-1990
Jantje Lijnsvelt, geboren Hilversum 26-08-1924?, gehuwd met Granneman (de ouders van Betsy)

[Bron: e-mail Betsy Granneman 29 maart 2008]

Terug naar inhoud


Jongste tijd

Henk Reinders vond bovendien nog 'n aantal andere vermeldingen in het archief van Ede:

Jan Lijnsvelt, geboren Nijkerk 07-10-1905, vertegenwoordiger, gehuwd Apeldoorn 19-06-1935, ouders onbekend, met Jannetje Mendel, geboren Hoevelaken 15-10-1909. Tot 1927 geen kinderen bekend.

Maarten Lensveld,Zoon van Cornelis Lensveld en Neeltje de Winter, geboren Nieuw-Helvoet ZH 21-09-1887, gekomen van Apeldoorn 1904, vertrokken naar Nieuwenhoorn 1904, ongehuwd, geen kinderen.

Rijk Lijnsvelt, zoon van Jan Lijnsvelt en Maartje van Hennekeler, geboren Nijkerk 13-02-1885, gekomen 1906 van Hilversum, vertrokken 1906 naar Nijkerk.

Rijkje Lijnsveld, geboren Nijkerk 27-08-1909, zonder beroep, ouders onbekend, gehuwd met Aalt Cornelis Koesveld, geboren Barneveld 19-07-1906.

Deze laatste twee vermeldingen sluiten aan op de gegevens welke Richard Frans Lijnsvelt uit Enkhuizen ons per e-mail (25-11-1999) toezond; Richard is 'n afstammeling van de Nijkerkse Lijnsvelten.

De oudste vermelding die hij heeft kunnen terugvinden betreft Maria Lijnsvelt. Een zekere W.(?) Vliek verwekte een kind bij Maria, echter haar aanstaande man Vliek kwam tijdens de ondertrouwperiode te overlijden, zodat haar zoon Jan de familienaam Lijnsvelt kreeg.
Helaas kunnen we Maria Lijnsvelt niet terugvinden in de reeds beschikbare gegevens. Vermoedelijk voeren haar wortels ons terug naar een van de kinderen van Gerrit Jansen Lijnsveld en Hendrikjen Eijmerts, of naar Gerrit en Hendrikjen zelf, echter dit laatste is minder waarschijnlijk.

De zoon van genoemde Maria Lijnsvelt, Jan Lijnsvelt, geb. Nijkerk 26-10-1839, ovl. Nijkerk 07-12-1940, trouwde met Maartje van Hennelijker, geb. Nijkerk(?) 23-11-1839 of 1838, ovl. 20(?)-02-1941. Uit dit huwelijk worden in ieder geval geboren:
Rijk Lijnsvelt, geb. Nijkerk 13-12-1885, ovl. Nijkerk 09-10-1984, gehuwd met Maria Gijsberta Albers, geb. Epe (Ernst) 25-02-1885, ovl. Nijkerk 07-03-1961.
Rika Lijnsvelt, nadere gegevens ontbreken.

Vermoedelijk zijn deze Rijk en Rika dezelfde personen als eerdergenoemde Rijk en Rijkje door Henk Reinders.

Uit het huwelijk van Rijk en Maria Gijsberta worden drie kinderen geboren:
Jan Lijnsvelt, geb. Nijkerk 24-08-1913, ovl. 09-11-1988, gehuwd met Cornelia de Poorter, geb. Blokzijl 21-03-1913, ovl. ?
Alida Alexandra Benedicta Lijnsvelt, geb. 23-11-1914, ovl. Nijkerk 03-03-1994.
Martijn Lijnsvelt, inmiddels overleden, was gehuwd, echtgenote inmiddels ook overleden, nadere gegevens ontbreken.

Uit het huwelijk van de oudste zoon Jan met Cornelia worden 4 zonen geboren:
Richard Frans Lijnsvelt, geb. Nijkerk 26-01-1943; (onze contactpersoon)
Frans Lijnsvelt, geb. Nijkerk 20-10-1945;
Marinus Jan Lijnsvelt, geb. Nijkerk 24-08-1948;
Cornelis Jan Lijnsvelt, geb. Nijkerk 26-10-1950;

Vermoedelijk is er ook verband tussen eerdergenoemde Rijk Lijnsvelt, zoon van Jan Lijnsvelt en Maartje van Hennekeler, geboren Nijkerk 13-02-1885, gekomen 1906 van Hilversum, vertrokken 1906 naar Nijkerk en de Lijnsvelten uit Amersfoort
Via Gijs Lijnsvelt uit Tiel, thans Ruurlo (e-mail 11-11-2000 en 19-04-2008) ontvingen we namelijk informatie omtrent Lijnsvelt/Lijnsveld nakomelingen in Amersfoort.

Blijkens het trouwboekje van Gijs z'n opa, zijn z'n over-grootouders Lubbert Lijnsvelt (geboren omstreeks 1880) en Guurtje Tentij. Nadat Lubbert in 1912 overleden was, hertrouwde Guurtje in 1914 met Anthonie Melgers.
Gijs heeft het idee dat zijn over-grootvader Lubbert Lijnsvelt een broer of neef is van Rijk Lijnsvelt die omstreeks dezelfde periode in Nijkerk is geboren.

Uit het huwelijk van Lubbert en Guurtje zijn 6 kinderen geboren, waarvan de eerste vier in Graft:
Jan Lijnsvelt, g.d. 1885, en gehuwd met Gerrigje Bouwmeester.

Jan, van origine Lijnsvelt (met 'n T), schreef z'n naam op de voordeur als Lijnsveld (met 'n D). Zijn kinderen hebben deze schrijfwijze overgenomen en vormen de basis van de Lijnsveld (met 'n D) tak in Amersfoort. Zijn kinderen zijn: Jaap Lijnsveld, Ger Lijnsveld gehuwd met Karel van IJchs, Jan Lijnsveld, Woudenberg, Lub Lijnsveld, Amersfoort, Dick Lijnsveld, Soest; tevens nog een dochter welke is gehuwd met Wim van Diermen (nadere gegevens ontbreken).
Yvonne Lijnsveld uit Amersfoort is een dochter van Lub Lijnsveld. Zij stuurde ons per e-mail aanvullende informatie over haar familie.
Jaap, de oudste zoon, had 5 kinderen in Nederland maar hij is n de oorlog verhuisd naar Berlijn. Daar is hij getrouwd met een heel lief persoon, een Duitse vrouw die joods was. Ze had 2 zoons maar was erg somber en bang voor het leven. Mogelijk het resultaat van haar oorlogservaringen want in WO II kwam haar man en verdere familie om het leven. Geruime tijd n de oorlog werd ze financieel enigszins gecompenseerd voor het feit dat de bontpellerij van haar man in de oorlog was geconfisqueerd. Jaap werkte in Duitsland als buschauffeur en begon later een taxibedrijf. Hij liep enigszins mank vanwege een ernstig busongeluk, waarvoor hij geruime tijd in het ziekenhuis lag. Ondanks dat was hij toch een erg gezellig persoon die altijd wel in was voor een grap en een mop. Hij leek ook gelukkig in Berlijn. Jaap en zijn vrouw zijn kort na elkaar overleden. Hij was toen ongeveer 74 jaar oud. Met zijn kinderen is er geen contact meer geweest.

Na Jaap kwam Ger. Zij was getrouwd met Karel van IJchs. Zij hebben nooit kinderen gekregen. Ze waren zeer gelovig en lid van de hervormde gemeente. Haar man was slager. Ger had een vrij zwakke gezondheid maar ze is toch nog in de tachtig geworden. Ze had niet zo'n hechte band met de overige familie.

Jan Lijnsveld is na zijn trouwen met zijn vrouw To in Woudenberg gaan wonen. Ze kregen 2 kinderen: een zoon Ton en een dochter Gerda. Jan werkte in een bakkerij. Jan zijn financile positie zou een positieve impuls gekregen hebben door de erfenis van de ouders van To, zijn echtgenote.

Lub Lijnsveld huwde met Jannetje Hagenbeuk, roepnaam Jans. Hij was bakker van beroep bij De Standart en later ABF. Uit het huwelijk werden 7 kinderen geboren. Gedurende 48 jaar fungeerde Lub tevens als koster van N.H. Emmakerk in Amersfoort. Lub is omstreeks 1989 overleden. Jans is thans (2012) 92 jaar.

Grietje Lijnsvelt, g.d. 1887, en gehuwd met Hendrik van Eldert.
Nelletje Lijnsvelt, g.d. 1891, en gehuwd met Jan van Drie.
Antje Lijnsvelt, g.d. 1892, en gehuwd met Johannes Jacobis Toonen.
Trijntje Lijnsvelt, g.d. 1894 te Nijkerk.
Jacob (Jaap) Lijnsvelt (Gijs z'n opa), geb. Amersfoort 23-05-1902, ovl. Amersfoort 13-07-1973, arbeider Amersfoort, gehuwd met Aaltjen van de Vis, geb. Barneveld 12-12-1902, ovl. Amersfoort 08-04-1983.

Uit het huwelijk van Jacob (Jaap) Lijnsvelt en Aaltjen van de Vis zijn 3 kinderen geboren.
Guurtje Lijnsvelt, geb. Amersfoort 18-01-1929.

Guurtje heeft 5 kinderen.
Gijsbert Lijnsvelt, geb. 24-01-1951.
Greetje Lijnsvelt, g.d. onbekend.
Beiden zijn opgegroeid bij Guurtje's ouders, en hun achternaam is Lijnsvelt omdat Guurtje toendertijd ongehuwd was. Later huwde Guurtje met Henk van de Veen. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Henk (?), Kootje en Corrie. Guurtje heeft altijd in Nijkerk gewoond.

Gijsbert Lijnsvelt, geb. Amersfoort 23-02-1930, vermoedelijk vernoemd naar zijn opa Gijsbert van de Vis, op 05-08-1955 gehuwd met Dirkje (Dinie) Letje Uittenbogert, geb. Houten 15-03-1936.
Grietje (Greetje) Lijnsvelt, geb. Amersfoort 10-02-1933 en gehuwd met Joop Barrink. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Stefan, Ewoud en Astrid.

Uit het huwelijk van Gijsbert Lijnsvelt en Dirkje (Dinie) Letje Uittenbogert zijn 7 kinderen geboren:
Alida (Lida) Catharina Lijnsvelt, geb. Amersfoort 24-01-1956, gehuwd met Herman Laanbroek, wonende in Amersfoort, 2 kinderen, beiden wonende in Nieuw Zeeland: Raymond Christiaan Tasillo Laanbroek, geboren te Amersfoort 04-12-1974 en gehuwd met Helen Ruth Pattison, geboren in Nieuwe Zeeland en Christiaan Robert Laanbroek, geboren te Amersfoort 09-12-1976.
Sonja Lijnsvelt, geb. Amersfoort 15-09-1957, ongehuwd, alleenstaand.
Johanna (Hannie) Cornelia Lijnsvelt, geb. Amersfoort 30-03-1959.
Wilhelmina (Willy) Jacoba Lijnsvelt, geb. Amersfoort 12-09-1960, gehuwd met Sjef Govers, 1 kind Patricia Chantal, geb. 14-03-1991.
Gijsbert (Gijs) Lijnsvelt, geb. Amersfoort 24-08-1962, op 27-08-1993 gehuwd met Dorothea Johanna Everdina Abbink, geb. Bredevoort 03-08-1960. Woonachtig in Tiel.

Kinderen:
Jesse Martijn August Lijnsvelt, geb. Amersfoort 23-01-1995.
Stijn Jurre Gijsbert Lijnsvelt, geb. Tiel 19-07-1999.
Wijmpje Christina Lijnsvelt, geb. Amersfoort 21-12-1963. Heeft 1 dochter: Sanne Parijs, geb. 23-09-1996
Ronald (Ronnie) Lijnsvelt, geb. Amersfoort 08-11-1965, ongehuwd, alleenstaand.

[Bron: gegevens beschikbaar gesteld door Gijs Lijnsvelt uit Ruurlo, verder aangevuld door Alida Laanbroek-Lijnsvelt uit Amersfoort]

De GenLias database op internet bevat ook Lijnsvelt data. Het archief van Utrecht bevat een huwelijksakte van de zoon van een zekere Gijsbertus Lijnsvelt en Gijsbertje van de Kooij.

In de Gemeente Vreeland, d.d. 10-12-1916, trouwt Hendrik Lijnsvelt, geboren Nijkerk 29-09-1893, N.H., beroep arbeider mattenfabriek, met Gijsbertha Teunissen, geboren Vreeland 08-05-1899. Zij vestigden zich op 22-08-1919 vanuit Vreeland te Apeldoorn. Ze hebben daar op 'n aantal verschillende adressen gewoond, laatstelijk aan de Oosterlaan 17 te Apeldoorn. Het gezin telde maar liefst 12 kinderen.
Lambertha Lijnsveld, roepnaam Gijsbertje, geboren 14-05-1917 in Vreeland en gehuwd op 02-12-1936 in Apeldoorn met Hein Mikkers, ziekenfondsbode, geboren 15-05-1917 en overleden 16-05-1990 (e-mail Carel Mikkers 10-04-1999 en 24-01-2000).
Jacob Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 15-12-1918; (Hij was de vader van Jo Lijnsvelt, die nog aanvullende gegevens verstrekte)
Hendrik Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 02-08-1920, beroep fabrieksarbeider, hij staat geregistreerd in het register van oorlogsslachoffers (gedenkboek 2) en overleed op 22-03-1945 in Hummelshain Duitsland en werd begraven op de begraafplaats van concentratiekamp Buchenwald in de gemeente Weimar Duitsland;
Christiaan Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 03-12-1922;
Gijsbertus Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 07-10-1924;
Teunis Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 11-12-1925;
Jan Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 18-12-1928;
Teuntje Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 02-04-1930;
Roelof Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 10-09-1932;
Jacoba Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 29-12-1934;
Beertje Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 29-12-1934;
Ali Lijnsvelt, geboren, N.H., Apeldoorn 26-01-1937;

[Bron: Bevolkingsregister Apeldoorn, beschikbaar gesteld door Carel Mikkers]

Er is deze regio ook sprake van Lensvelten.
Henk Reinders maakte al melding van Maarten Lensveld, welke tijdelijk in Apeldoorn en Nijkerk verbleef, maar afkomstig blijkt van de zuidhollandse eilanden.
Zoals ook de gegevens van Quirien Lensvelt-Ruys uit Apeldoorn (zie: Over de grens) welke 'n zuidhollandse herkomst doen vermoeden.

Ook bereikte ons nog informatie omtrent een architect Lensvelt, welke in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog in Heerde actief was. Hij heeft daar veel villa's op zijn naam staan en ook de ARK's fabriek (industrieel monument) en het nieuwe raadhuis (1928) zijn door hem getekend. Heerde: gemeente met een oppervlakte van 78 km2, per 1-1-1992 18.245 inwoners, ten noorden van Apeldoorn, tussen Epe en Hattem, en ten noordwesten van Twello (zie ook: Het Lensveld in Twello).
Architect W.A. Lensvelt is de tweede zoon van Willem Adriaan Lensvelt en Sophia Racer, afstammelingen van de Haagse-tak. Zijn n jaar oudere broer is Frits Lensvelt sr. de beeldend kunstenaar. Lees meer over dit gezin onder de Zuidhollandse-tak Architect W.A. Lensvelt uit Heerde is tevens de geestelijk vader van de uitbreiding en verbouwing van de Lakenhal te Leiden. Na voltooiing hiervan wordt zijn plan geprezen als zijnde "een schitterend plan waarbij de Lakenhal na uitbreiding en verbouwing toch de Lakenhal is gebleven". (Het Vaderland van 3-11-1921)

Het betreft hier W.A. Lensvelt die begin 1944 toetrad tot de ondergrondse Binnenlandsche Strijdkrachten. Onder de schuilnaam Van Haren was hij verantwoordelijk voor de opbouw en organisatie van locale afdelingen te Epe en Vaass van de verzetsgroep R.v.V.; zelf vervulde hij daarin de rol van commandant-verbindingsofficier. Hij was betrokken bij diverse akties. Zo liet hij de schotse kapitein-dokter parachutist Charles Bruce Noble, die bij de operatie Market Garden gevangengenomen was maar had weten te ontsnappen, bij hem thuis onderduiken. Ook de door een noodlanding gestrandde poolse kolonel-vliegenier van de R.A.F., Mr. Folkowski, hielp hij uit handen van de bezetters te blijven. De overval op het Apeldoornse gemeentehuis om het bevolkingsregister uit handen van de Duitsers te houden moest echter op het laatste moment worden afgeblazen - ze waren al in het gebouw doorgedrongen - omdat er onvoldoende mensen kwamen opdagen. Met het naderen van de bevrijding raakte hij intensief betrokken bij de organisatie van de locale N.B.S. afdeling maar door interne communicatiestoringen bij de ondergrondse werden zijn plannen hiervoor niet gehonoreerd. Het was voor hem mede aanleiding om vrij kort n de bevrijding zijn taken als N.B.S. 'r neer te leggen.
Bron: Het begin en het einde van mijn Ondergrondsch werk, 1944-1945 van W.A. Lensvelt, Eperheem, Epe, 20 mei 1945, Druk Hooiberg Epe. Archief Gemeente Hattem, cat. 637 W.O. II.

Verder bestaat er in Nieuwegein een Lensveltlaan. Deze is vernoemd naar Frederik (Frits) Willem Hendrik Lensvelt (Sr.), graficus 1886-1945. Wat de reden was voor Nieuwegein om deze straat naar hem te vernoemen, is ons helaas niet bekend.

Terug naar inhoud


Resum

Hoewel de beschikbare gegevens niet compleet zijn mogen we met een zeker voorbehoud ten aanzien van de Veluwe tak toch het volgende aannemen:

Terug naar INHOUD


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl