Nieuws en overzicht van recent bijgewerkte gegevens

Feb 2024:
Toevoeging aan Verenigingsleven onder Streekhistorie:
- Kroniek van de Klaitrappers (1965-2009).
Juli 2023:
Toevoeging aan Sport en Sporters onder Streekhistorie:
- De etappe naar Bordeaux in de Tour van 1956.
Juni 2023:
Toevoeging aan Ná Sint-Elisabethsvloed:
- Heer van Muilkerk Laurens Busero secretaris van stadhouder Willem II.
Mei 2023:
Toevoeging aan Topografische wetenswaardigheden:
- (Voor)geschiedenis boerderij Dussendijk 29.
Toevoeging aan Dussense geslachten:
- Lotgevallen familie Schneider uit Dussen.
Toevoeging aan Overig:
- Privé-bibliotheek Ton Lensvelt (doorzoekbaar als PDF-document.
Mrt 2023:
Toevoeging aan Ná Sint-Elisabethsvloed:
- De 200ste Penning of het Familiegeld, belastingheffing in 1674 in Muilkerk en Munsterkerk.
Feb 2023:
Toevoeging aan Ná Sint-Elisabethsvloed:
- De 10de Penning van Maria van Oostenrijk in Muilkerk en Munsterkerk (1543/4-1547).
Okt 2022:
Toevoeging aan Kasteelheren:
- Transcriptie van catalogus kasteelbibliotheek uit 18de eeuw.
Jan 2021:
Verhuizing naar nieuw domein www.tonlensvelt.nl
Gehele site geactualiseerd en bijgewerkt
Webpagina Parenteel toegevoegd
Webpagina Kwartierstaat vernieuwd vormgegeven
Webpagina Publicaties toegevoegd
Nieuwe verhalen toegevoegd aan Columns
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Heren Van der Schueren van Hagoort (1682-1727).
- Kerkvisitaties in 16de eeuw (beschikbaar gesteld door Erik Hofmans).
- Heren Jacot van Axele (1628-1682).
- Baron Walraven van Gendt (1609-1628).
- Heren van Brecht (1536-1609).
Dec 2020:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Graven van Groesbeek, kasteelheren van Dussen (1727-1757).
- Geschiedenis van villa Anna Maria in Dussen Binnen.
- Geschiedenis van het doktershuis in Dussen Binnen.
- De Baan, tussen Meeuwen en het Binnen.
Sep 2020:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Gevolgen aardappelziekte in 1845 te Dussen.
- Vermeldingen Dussen in de rechterlijke archieven van de ZH-dorpen in de Langstraat.
- Typhusuitbraak in Mariapolder (Hank) in 1925.
- Schippers en vissers in Dussen.
- Molenaarsgeslacht Nefkens in Dussen.
- Logement De Gouden Leeuw aan de Sluis.
- Tiendrecht van heer van Munsterkerk en Heeraartswaarden.
- Patrimonieel goed in Dussen ten behoeve van Koning Willem I.
Apr 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Op de vlucht voor het water in 1809.
- Van Moergestel, van boomkwekers tot bestuurders.
Dec 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Van Dinteren bijgewerkt.
Okt 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lezing: Dussen tijdens de oorlog.
Aug 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Van Dongen, een klein imperium aan de Dorpsstraat.
Juli 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
Juli 2019:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Flink wat paginas bijgewerkt naar laatste stand van zaken.
- Tumulteuze waterschapsverkiezing Zuidhollandsche Polder.
- Stuk uit 1643 over Dussen in archief Abdij van Berne.
- Van Biesen gedijt in Dussen.
- Noordeveldse molen in Dussen.
- De Ponsenhoeve in Dussen Binnen.
- Boerderij van Wijtvliet en Heijmans in Dussen Binnen 20.
- Dorpsstraat 49, van schoenmaker tot kolenboer.
- Gezondheidszorg in Dussen door de eeuwen heen.
- Geslacht Toethuijs met oorsprong in Dussen.
- Geslacht De Rooij, boeren en ondernemers.
Okt tot Dec-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Statuten oprichting 'Strijd om Hulp' in 1920.
- Eerste Gemeenteverslag Dussen van 1851.
- Café De Bocht in de Krekeldraai, de historie.
- Land- of Buitenpoorters van Dordrecht begin 16de eeuw afkomstig uit Dussen.
- Goeijpoort en Hoexckens aan de Nieuwesteeg in Dussen.
- Uitbreiding artikel school aan de Buitendijk - Hank met info over meester K.F. Immens.
Sep-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lijst van schepenen van Muilkerk.
- Archiefinventaris Muilkerk van de familie Berg.
- Samenvoeging gemeente Dussen met gemeente Werkendam.
- Publieke veiling van de Heerlijkheid Dussen Munsterkerk.
- Touwslagerij In Dussen.
Mei-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Opkomst katholiek verenigingsleven in Dussen.
- Het geslacht Meijers in Dussen, boeren en klompenmakers in het Rommegat.
- Het geslacht Van den Broek in Dussen, van wever tot aannemer of herbergier.
Apr-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Verkoop in 1722 van eigendommen Grafelijkheid in ZHP, toegevoegd aan artikel 'Aanleg ZHP'
Mrt-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Borgbrieven, 'import' in Dussen in 18de eeuw
Feb-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lenen in Muilkerk in 14de eeuw
- Handvesten aanleg Kornsedijk bijgewerkt
- Bewoning in Dussen ten tijde van aanleg Kornsedijk midden 15de eeuw.
- 'Vreemd volk over de vloer' tijdens werkzaamheden aanleg Kornsedijk.
- Herindeling Dussen in 1997
Jan-2017:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lezing XII, Boekenbank Hank.
Okt-2016:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lezing XI, Dussen en de regio tijdens de IJzeren Eeuw.
Jul-2016:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Jongens uit Dussen als soldaat in het leger van Napoleon.
Jun-2016:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Villa Casa Cara in den Hoek in Dussen.
Apr-2016:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Beschrijving kaart van Zuidhollandsche polder uit 1749 met ingetekende bebouwing.
- Boerenleenbank in Dussen.
Mrt-2016:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Dussen tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648).
- De Oude Pannehoef aan de Voogdwerfschesteeg.
Dec-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Bewoningsgeschiedenis van een deel van Binnen-Voorstraat.
- Kentekens van Dussense auto's en motoren 1906-1951.
Nov-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Dirk VII staat Dussen af aan Hertog van Brabant.
Okt-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Ontginning en kolonisatie door Graaf van Holland.
Sep-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De komeet van 1843 zichtbaar boven Dussen.
- Aanleg Dussensche Ka in 1471 door 'Broekers' uit Heusden, Wijk, Veen Andel en Giessen.
- Geschiedenis herberg De Zwaan aan de Sluis.
- De Koppelpaarden aan de Sluis.
Aug-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Toethuijs uit Dussen.
- Noordeveldse wipwatermolen uit 1795 bij Kornse Boezem.
Juni-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Eedaflegging te Woudrichem door Dussense ambachtslieden.
Mei-2015:
Toevoeging aan "Geslachtsnaam" en "Brabant-tak":
- Naamsvermelding Gerit Jansen [Lensvelt] van Hemert in Heusdense stukken van 15-11-1617.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Begraven in Muilkerk (1770-1810).
Mrt-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Koops, van Drenthe naar Dussen.
Feb-2015:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Van der Pluijm, talrijk in Dussen/Hank.
Jan-2015:
Toevoeging aan "Kwartieren":
- Pagina Kwartieren bijgewerkt met alle nieuwe informatie.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lijst van jongens uit Dussen ingeschreven in de militieregisters in 18de en 19de eeuw.
- Artikel over het geslacht Van Dijk bijgewerkt met informatie over bakker Van Dijk op Den Hill.
- Artikel over de toeloop van werkvolk in Dussen als gevolg van het graven van de Bergsche Maas.
Dec-2014:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- VOC-opvarenden in 18de eeuw afkomstig uit Dussen.
- Franse plunderingen aan De Baan in 1711.
- Muntvondst in Dussen in 1891.
Nov-2014:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Van Mol uit Dussen.
- Onderwijs voor jongens en meisjes in Hank.
- Dussen tijdens Eerste Wereldoorlog.
- Post- en Telegraafkantoor in Dussen.
- Diverse artikelen bijgewerkt en uitgebreid.
Juli-2013:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Profronde Dussen 1956, eerbetoon aan Leo van der Pluijm.
- Ad van de Broek, voetballer Nederlands Amateurelftal.
- Frans Stevens in Vredeskoers en Vuelta.
- Kasper Haspels, timmerman-molenbouwer tevens bestuurder van Dussen en de geschiedenis van het pand 't Can Verkeere in Dussen Binnen.
- Nederlander in Amerikaanse dienst tijdens Eerste Wereldoorlog.
- Openbaar onderwijs voor jongens en meisjes in Dussen Binnen.
Juni-2013:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Ambachtsheren van Muilkerk
Mei-2013:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Wisseling van de macht: Van Brandwijk
- Hendrik Boender, hoofd Christelijke Nationale School
Apr-2013:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Wederopbouw (1945-1959) en Uitbreiding (1960-1970)
Dec-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De ambachtsheren van Munsterkerk
- Lotgevallen van De Oliemolen in de Dorpsstraat te Dussen.
Nov-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De kasteelheren in hun rol als verpachters van landbouwgrond in Dussen in de negentiende eeuw
Okt-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Van Wijtvliet, ambachtsheren van Munsterkerk (met een fraai geschilderde impressie van het oude dorp Munsterkerk)
Toevoeging aan "Keuzemenu":
- Compleet nieuwe webpagina over het geslacht Van Lenxvelt in Berlicum-Middelrode e.o. uit de late Middeleeuwen. Dit geslacht was vermoedelijk de voorloper van het geslacht Lensvelt.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Revolutie en Franse tijd in gemeente Dussen (1780-1795)
Sep-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Personen uit Dussen vermeldt in register van Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch (1474-1575)
Jun-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Wandeltocht langs historisch Dussen (i.h.k.v. Open Monumentendag 2012)
- Artikel over de watersnood van 1775
- Repertorium op de lenen van Hofstede Boxtel onder Dussen
- Dussen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Apr-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Van Dijk in Dussen, geslacht van boeren en middenstanders
Mrt-2012:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Het geslacht Schalken, talrijk vertegenwoordigd in Dussen
Feb-2012:
Site verplaatst naar server van Ziggo. Nieuw adres: http://www.tonlensvelt.nl/
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Artikel over succesvolle metingen naar Munsterkerk aan de Oude Straat in Zuid-Hollandse polder.
- Beknopt artikel over geschiedenis van rooms-katholieke parochie van Dussen.
- Repertorium van de lenen van Hofstede Nederhemert onder Dussen Muilkerk.
- Repertorium van de lenen van Hofstede Heusden onder Dussen.
Okt-2011:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lezing IX, Van Herradeskerke tot Mariapolder, geschiedenis van Hank vanaf Prehistorie tot Nieuwste Tijd
Sep-2011:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Oprichting burgersociëteit en hervorming locaal bestuur in Dussen in 1795 na inval van Fransen
Aug-2011:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Artikel over de cichoreifabriek in Dussen (1905-1913) van Cornelis Timmermans & Zoon
- Repertorium op de lenen van Leyenberg en Wijtvliet (1318-1683) door J.C. Kort
Juni-2011:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Geslacht Hagoort uit Dussen, boeren en middenstanders.
Feb-2011:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Informacie van 1514, beantwoording van vragen over Dussen Monsterkerck en Muylkerck door schepen Jan Willemszoon van Honswijck.
Jan-2011:
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Lensvelt vermeldingen in Meijerijse schoutsrekeningen (bron: Henk Beyers).
Nov-2010:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Middelkoop notarisdynastie te Dussen.
- Lezing nr. 7: Dussen in de negentiende eeuw.
Okt-2010:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Vlas- en Klompenmakersnijverheid in 19de eeuw in Dussen.
Apr-2010:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Voetballen op Engelenborg.
- Ballekampen, Diebracht en Rommegat, toponiemen verklaard.
- Lezing VI Vier eeuwen Hervormd Dussen, een samenvatting.
Dec-2009:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Het volledige OAT-register van Dussen uit 1820, alfabetisch gerangschikt op naam van de eigenaar.
- Artikel over het ondernemersgeslacht Van Beurden in Dussen.
Okt-2009:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Mooie foto's toegevoegd van architect W.A. Lensvelt, beschikbaar gesteld door mevrouw Nieuwzwaag.
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Nieuwe gegevens toegevoegd aan het gezin Hendrik Lijnsvelt-Gijsbertha Teunissen.
Juli 2009:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Artikel over eigendomsrechten in de Verdronken Zuijhollantse Waert met name in het gebied rond Dussen.
Mei-2009:
Aanvullende gegevens over Zuidhollandse-tak verstrekt door Martijn Houtman (met mooie foto's uit 1911 van het huis Veenestraat 23 Den Haag) en Leen Arnold (over de gezinssamenstelling van Gerrit Lensvelt de broodbakker uit Den Haag)
Feb-2009:
Webpagina van Buitenlandse Lensvelten uitgebreid met informatie en foto's over oorlogsslachtoffer Martin Lensvelt uit Cardiff (Wales-UK) ontvangen van Marcel Lensvelt uit Kahzachstan.
Jan-2009:
Webpagina van de Veluwe-tak Lijnsvelt bijgewerkt met informatie ontvangen van Gijs Lijnsvelt uit Ruurlo en Betsy Granneman uit Harderwijk
Webpagina van de Buitenlandse Lensvelten uitgebreid met informatie over Martin Lensvelt uit Cardiff (Wales-UK) ontvangen van Marcel Lensvelt.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Van Dinteren, kerkbestuurders van R.K. parochie in Dussen.
Sep-2008:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Artikel over de aanleg van de Rijksstraatweg (Keizer Napoleonweg) door de Dussensche Polder en de verpachting van het nieuwe Keizersveer.
Aug-2008:
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Nieuw document gevonden op naam van Jan Gerit van Lensvelt in Nederhemert's archief gedateert 12 July 1559.
Mei-2008:
Toevoeging aan "Zuid-Hollandsetak":
- Nieuwe informatie over Aart Lensvelt uit Sleen - Drente.
- Informatie over David Lensvelt - inclusief foto - over zijn opname in de dwangkolonie te Veenhuizen - Drente wegens landloperij.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Bosschen, oorsprong van deze geografische naam
Apr-2008:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Dussen en het kasteel, oorsprong, feitenkalender en eigenaren
Mrt-2008:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Vermeldingen m.b.t. Dussen in Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jan-2008:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Regentengeslacht Stael uit Dussen
- Dussen tijdens de ontginningsperiode
Dec-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Strubbelingen omtrent De Mouwe een stuk land aan de oevers van De Dusse
- Twee verklaringen uit 1634 t.a.v. buitendijkse landen onder Munsterkerk
Toevoeging aan "Brabanttak":
- Vermelding in Heerlijksarchief van Eethen en Meeuwen van Gerrit Janse Lensvelt en zijn drie zoons Symen, Aarts en Jan Gerritse Lensvelt
Oct-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Het verdwenen geslacht Van Kooten te Dussen
Sep-2007:
Toevoeging aan "Zuidhollandsetak":
- Nieuwe gegevens inzake archtect Wim Lensvelt aangeleverd door zijn dochter Ineke Nieuwzwaag-Lensvelt
Aug-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Bedijking Zuidhollandse - of Nieuw Dussense Polder in 1679
Juli-2007:
Toevoeging aan "Buitenland":
- Aanvullende informatie omtrent Lensvelt in Zuid-Afrika/Bermuda/Engeland.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Repertoria op de lenen van de Grafelijkheid in de Grote Zuidhollandse Waard, Hofstede Heusden en Hofstede Eemstein, onder Dussen
- Kadastrale opmeting 1832 van Dussen met perceelsbeschrijving (diverse paginas).
- Monumentenroute Dussen.
- Teisterbant
Juni-2007:
Toevoeging aan "Over de grens":
- Lensvelt vermeldingen in US World War I and II Registration Cards archief beschikbaar gesteld door Marcel Lensvelt.
Mei-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Oorsprong van straatnaam Hoek beschreven.
Apr-2007:
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Stelselmatig Staatse plunderingen mogelijk oorzaak van "emigratie" Lensvelten uit de Brabantse Meijerij (De Dungen) naar Gelders Nederhemert, respectievelijk Hollands Dussen.
Mrt-2007:
Toevoeging aan "Zuidhollandsetak":
- Meer infromatie over Frits Lensvelt sr., de tentoonstelling over zijn leven en werk en het fraaie boekwerk hierover
Toevoeging van nieuwe rubriek "Columns":
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Eerste aanzet van een overzicht van "Dussen in jaartallen"
- Kermisoekaze van pastoor te Dussen
Toevoeging aan "Zuidhollandsetak":
- Foto van zuster An Beets met "haar" baby Jane Lensvelt, dochter van Gerrit Lensvelt Pzn. en Jane Key
Feb-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Typhusepidimie in Dussen als gevolg van graven Bergsche Maas
- Eerste bedijkingen in Land van Heusden en Altena ná St. Elisabethsvloed
Toevoeging aan "Zuidhollandsetak":
- Aankondiging over tentoonstelling en uitgifte boek over kunstenaar Frits Lensvelt
- Gegevens over Lensvelt-Nicola uit Oud Den Haag, over mensen en dingen die voorbijgingen, door Johan Schwencke
Jan-2007:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Lezing over de reconstructie van de provinciale grindweg tussen Heusden-Dussen-Werkendam door Ton Lensvelt in het Middelpunt te Dussen op dinsdag 23 januari 2007
- Enige notities over het schoolhuis van de openbare lagere jongensschool aan de Dijk (Wijk B)
- Nieuwe informatie omtrent het Laarhuisje toegevoegd aan het artikel Laarhuisje bakermat van Munsterkerk.
- Lezing bij de presentatie van het boekwerk Aan het papier toevertrouwd, over de geschiedenis van de papierfabriek Maasmond te Keizersveer
Juli-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Link gemaakt met de site over een mogelijke Reconstructie Achterstraat Dussen, met veel fraaie foto's en een gastenboek om te reageren op het initiatief
- Link gemaakt met de Wikipedia-site over de geschiedenis van N.V. Papierfabriek Maasmond (1873-1951)
Juni-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Link gemaakt met de site van Paul en Anja Seesink van der Pluijm met het door hen uitgewerkte van het manuscript van Donkersloot uit 1939 over de geschiedenis van Dussen en zijn Kasteel
Mei-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Het wiel achter de Nieuwesteeg te Dussen
April-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Onuitgegeven manuscript over de voetbalgeschiedenis van het Land van Heusden en Altena
Feb-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Toevoeging Dussen in prehistorie en Romeinse tijd inclusief afbeeldingen van Stroomruggenkaart en Peutingerkaart
Feb-2006:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Integrale tekst van een lezing (exclusief getoonde afbeeldingen) over de geschiedenis van Dussen op 14 februari 2006 gegeven door Ton Lensvelt in het Dorpshuis Middelpunt te Dussen
- Ordonnaties met betrekking tot de aanleg van de Kornsedijk uit 1461 en 1465 uit Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena.
Dec-2005:
Toevoeging aan "Buitenlandse-tak":
- Enige nieuwe informatie toegevoegd inzake Zuid-Afrikaanse, respectievelijk Franse en Engelse (Londen) Lensvelt nazaten beschikbaar gesteld door Vera Ellul (Bordeaux) en Isabelle Lensvelt (Londen)
Aug-2005:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De volledige Geschiedenis van Dussen en zijn Kasteel, manuscript van H.Donkersloot ± 1940 bewerkt door en gepubliceerd met toestemming van: Paul & Anja Seesink-van der Pluijm
Juli-2005:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Diverse nieuwe artikelen toegevoegd, o.a. een stukje sporthistorie uit Dussen
Mei-2005:
Toevoeging aan "Brabantse-tak".
- Nog meer nieuwe informatie omtrent oudste stamvader gevonden:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Uitgebreid met nieuwe artikelen over Dussen.
- Verslagen visitaties CdK aan Dussen 1894-1923.
Feb-2005:
Toevoeging aan "Brabantse-tak".
- Nieuwe informatie omtrent oudste stamvader gevonden:
Sep-2004:
Is weer een aanvang genomen met het updaten van de website. Binnenkort meer nieuws:
Mrt-2004:
Toevoeging aan "Over de grens":
- Informatie ontvangen van Herma Lensveldt i.z. Marinus Lensveldt toegevoegd.
Feb-2004:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Transcriptie van Kaart en metingen van de landen t.w. van Dussen, samengesteld door Paul & Anja Seesink
Een gedegen stuk werk van de samenstellers dat een schat aan informatie bevat omtrent De Zuid Hollandsche Polder
Feb-2004:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De oorsprong van Groot - en Klein Zuideveld te Dussen
Jan-2004:
Toevoeging aan "Brabantse-tak":
- Informatie ontvangen van Marian Lensvelt toegevoegd
Juni-2003:
"Streekhistorie" pagina gereorganiseerd:
Mei-2003:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Van Leensvelt vermeldingen in Leyden
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Stelling Marcel Lensvelt: Leijnsvelt is Leensvelt
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Beschijving van Landgoed Pasgeld van Gerrit Lensvelt
- Drama op Curaçao: over de moord op Willem Lensvelt op een struisvogelfarm in Curaçao.
Apr-2003:
Toevoeging aan "Over de grens":
- Informatie over Lady Terrington, laatst gehuwd met Max Lensvelt, Zuid Afrika.
Mrt-2003:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- De veren onder Dussen
Feb-2003:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Uit 1000 Aardrijkskundige namen uit het Land van Heusden en Altena
- Dussen 1927, een momentopname van het dorp
- Industrieterrein De Sluis, historische vergissing
Jan-2003:
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Laarhuisje, bakermat Dussen Munsterkerk?
- De Sluis, voormalig dorpshart Dussen Munsterkerk
Dec-2002:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Drama op Curaçao: over de moord op Willem Lensvelt op een struisvogelfarm in Curaçao.
- 17e eeuwse landkaart van Zuid-Holland, inclusief huidige brabantse gebieden.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Uitbreiding tekst en toevoeging diverse historische landkaarten.
Uitbreiding van "Kwartieren" met Lensvelt gegevens uit de regio Roosendaal.
Juli-2002:
Uitbreiding van "Kwartieren" tot 1720 namen en 666 huwelijken, met voornamelijk toevoegingen in de regio Den Haag, Rotterdam:
April-2002:
Uitbreiding van "Kwartieren" tot 1606 namen en 592 huwelijken:
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Connectie Lijnsvelt met Van Leuveren, inclusief belangrijke verbeteringen stamboomgegevens Lijnsvelt op de Veluwe.
Toevoeging aan "Brabant-tak":
- Uitgave historisch boekwerk over 75 jaar geschiedenis van Dussense voetbalclub met daarin veel informatie omtrent Lensvelt in Dussen. Integrale tekst van dit historische boekwerk toegangelijk via website www.dussenseboys.nl onder de knop "historie".
Juli-2001:
Uitbreiding van "Kwartieren" tot 1380 namen en 520 huwelijken:
Jun-2001:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Vlaardingen populatie Lensveld van transportbedrijf uitgebreid, beschikbaar gesteld door Han van Elk.
Mrt-2001:
Uitbreiding van "Kwartieren" tot 887 namen en 311 huwelijken:
Feb-2001:
Toevoeging van een nieuwe directory "Kwartieren":
- Voor een duidelijk en gebruikersvriendelijk overzicht van alle totnutoe ingevoerde stamboomgegevens.
Toevoeging aan "Streekhistorie":
- Artikel en afbeelding over St.Elisabethsvloed.
Dec-2000:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Stamboomgegevens van Aart-Jan Lensvelt uit Amsterdam toegevoegd.
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Lijnsvelt-gegevens van Gijs Lijnsvelt uit Amersfoort.
Sep-2000:
Toevoeging aan "Naam" en "Streekhistorie":
- Repertoria op de lenen van Hofstede Dussen en Heerlijkheid Muilkerk, door J.C. Kort.
Aug-2000:
Toevoeging van separaat hoofdstuk "Familiewapen":
- Toelichting omtrent heraldiek in 't algemeen en Lensvelt familiewapen in 't bijzonder.
Toevoeging aan "Naam":
- Meer argumenten voor familiebanden tussen Lensvelt in Dussen en Lenxvelt in Den Dungen.
- Verklaring familienaam door Chr. Buiks, auteur van Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda.
Toevoeging aan "Welkom":
- Afbeelding van origineel achtiende-eeuws geschilderd Lensvelt familiewapen.
Juli-2000:
Toevoeging aan "Naam":
- Linde en Veld nader verklaart in Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda, door Chr. Buiks.
Toevoeging aan "Welkom":
- Familiewapen Lensvelt ontdekt.
Juni-2000:
Toevoeging aan "Brabant-tak":
- Lensvelt gegevens uit Kaatsheuvel/Loon op Zand verzameld door Mariëlle Lensvelt, gehuwd met Van Bekhoven.
Mei.-2000:
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Lijnsvelt gegevens aangeleverd door Arend de Haan.
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Lensveld gegevens in Archief van Delft.
- Lensveld gegevens uit Vlaardingen/Den Haag aangereikt door Claudia Vreugdenhil.
- Geertje en Gerrit Lensvelt uit Hellevoetsluis van Wim van den Bosch.
Apr.-2000:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Lensveld gegevens uit Vlaardingen aangereikt door John Eichhorn.
- Geertje en Gerrit Lensvelt uit Hellevoetsluis van Wim van den Bosch.
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Naamsverklaring door Meertens Instituut voor Familienamen Amsterdam.
Jan.-2000:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Grote oogst familie-annonces bij Centraal Bureau Genealogie Den Haag.
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Verklaring van voornaam "Reijer" door Medard Moerenhout.
- Toevoeging onderzoeksgegevens archief Apeldoorn van Carel Mikkers.
- Toevoeging Lijnsveld gegevens van Tijs van den Brink.
Toevoeging aan "Over de grens":
- Stamvader Lensvelten in Amerika mogelijk gevonden.
Nov.-1999:
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Nieuwe bronnen inzake David Lensvelt en Lensvelt-Nicola uit 's-Gravenhage.
- Info aangeleverd door Ard Hesslink inzake Frits (sr. en jr.) Lensvelt (ontwerper en graficus/kunstenaar).
- Info Jitske Bergman, Florida omtrent Lensveld uit Vlaardingen (transport familie).
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Aanvullingen van Richard Lijnsvelt uit Enkhuizen.
Toevoeging aan "Stamboom":
- Nog oudere vermeldingen (1627) gevonden van Gerrit Janszoon Lensvelt (Generatie 01).
- Vermelding Gerrit Janszoon Lensvelt in Doopboek van Dongen (Generatie 01).
Okt.-1999:
Toevoeging aan "Spreiding":
- Resultaten zoek-selectie op Nederlands Telefoonboek 1997.
Toevoeging aan "Stamboom":
- Dochter voor Twan & Inge Lensvelt (Generatie 11B).
- Diverse aanvullingen Lensvelt gegevens uit archief Tilburg, door Mark Hollants.
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Nieuwe gegevens zuidhollandse Lensvelt-tak uit De Pijper genealogie.
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Nieuwe gegevens omtrent Lijnsvelt van Gerri van Dijk uit Canada.
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- GeoNome (België) zoekgegevens inzake familienaam Lens.
- Nog meer Van Lenxvelt (of Van Leijnsvelt) vermeldingen in Den Dungen van Joseph Kuijper.
Sep.-1999:
Toevoeging aan "Over de grens":
- Resultaten Lensvelt onderzoek Archief Leiden door Dick Ubink.
Toevoeging aan "Zuidhollandse-tak":
- Resultaten onderzoek Stadsarchief Gorinchem.
Aug.-1999:
Toevoeging aan "Over de grens":
- E-mail uitwisseling Lensvelt nazaten Australië.
Juli.-1999:
Toevoeging aan "Veluwe-tak":
- Lijnsvelt gegevens van Karel Chr. Uittien en Mevr. Hubertus-Buijs.
Apr.-1999:
Toevoeging van"English":
-Een uitreksel in de engelse taal (met dank aan Marcel Lensvelt, Argentinië).
Toevoeging aan "Brabant-tak":
-De verwikkelingen omtrent een vaderschapsproces van Judith Lensvelt (Generatie 02)
Toevoeging aan "Over de grens"
- Briefwisseling met Lensvelt nazaten in USA.
Mrt.-1999:
Toevoeging aan "Geslachtsnaam":
- Leusveld vermelding door Bart Lenselink.
- Verklaring suffix -veld en -camp door Peter Hoppenbrouwers.
- Vermelding Dussen in Allodium Bernense (1130).
- Taalkundige verklaring van de naam door Constant J.L. De Maeijer.
- Naamsvermelding eind 14de eeuw Van Lenxvelt.
Toevoeging aan Zuidhollandse-tak:
- Nieuwe gegevens uit Streekarchief Hoeksche Waard.
- Nieuwe gegevens uit Archief Brielle.
- Nieuwe gegevens uit Van Meggelen genealogie.
Toevoeging aan Veluwe-tak:
- Nieuwe gegevens Lijnsvelt-tak uit diverse bronnen.
Toevoeging van "Bronnen":
- Een Bronnen en Literatuurlijst.


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl