Buitenlandse familiebanden

De Lensvelten hebben zich ook verspreid over andere landen en werelddelen.:


Van Quirien Lensvelt-Ruys uit Apeldoorn mochten we de volgende informatie optekenen (E-mail 11-11-1997). Haar echtgenoot was Herman Wim Lensvelt, roepnaam Ab, geboren 20-12-1938 te Utrecht/Maarssen, overleden op 30-04-1996. Zijn vader Ir. Mar Willem Lensvelt, geboren in AustraliŽ op 17-08-1905, weduwnaar van Trees van der Graaf, ovl. Doorn 15-07-1998. Hij had een halfzusje: Yvette Ellul-Lensvelt in Frankrijk, in Le Canon bij Bordeaux, maar zij is inmiddels overleden. Herman Wim (Ab) zijn zuster is Margriet M. Lensvelt, geboren 11-08-1943 en wonende in Gorinchem. Quirien heeft 2 dochters van Ab: Louise Therese (Loes), geboren Apeldoorn 06-02-1969 en wonende in Den Haag en Yvette Henriette, geboren Apeldoorn 17-01-1970 en wonende in Rotterdam

Zuid-Afrika

Deze familie blijkt weer verwant aan de familie Lensvelt uit Durban, Zuid Afrika. De aldaar woonachtige Brett Lensvelt traceerde tot op heden zijn familiebanden als volgt:
Zijn over-grootvader was ook een zekere Marinus Wilhelm Lensvelt.

Deze M.W. Lensvelt, vermoedelijk afkomstig vanuit Rotterdam, is op 07-03-1903 met s.s. Saxon naar Kaapstad vertrokken. Een klein jaar later, op 21 januari 1904 trouwt hij met M.H. Oppenheim uit Rotterdam.
Deze Marinus is maar liefst vijf keer getrouwd, maar een van zijn echtgenotes heette Simone Liebaert. Marinus and Simone zijn allebei begraven in een famiegraf in Arcachon, in de buurt van Bordeaux, Frankrijk. Marinus verwekte bij Simone Liebaert twee kinderen:
Albert Maximillian Lensvelt, (de grootvader van Brett);
Yvette Lensvelt, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika trad in 1937 in het huwelijk met Jacques Ellul, geboren 06-01-1912, een schrijver en professor aan de Universiteiten van Montpellier, Straatsburg en Bordeaux. Zij kregen samen drie kinderen, te weten: Jean, Yves en Dominique. Een van haar kleinkinderen heet Veronique Ellul, geboren in 1984 dochter van Jean Ellul en Sivorn Chou, en wonende te Bordeaux, Frankrijk (e-mails Veronique Ellul van 22-11-2004, 02-12-2004, 08-12-2005). Haar ouders, Jean Ellul en zijn Cambodjaanse vrouw wonen in de buurt van Bordeaux evenals hun overige kinderen: Wim (1971), Eric (1973) en Jťrome (1982). Yves Ellul en zijn gezin wonen in Toulouse. Dominique Ellul resideert in een klein dorp in de omgeving van Bordeaux.

Albert Maximillian (Len) Lensvelt trouwde met Carolina Dorothy Etellin kreeg ook drie kinderen namelijk:
Christopher Anthony Lensvelt woont in Durban Zuid-Afrika;
Michael (Mike) J. Lensvelt woont in Londen met zijn vrouw Pierrette C. Denormanville en hun drie kinderen Kit en Isabelle, 'n tweeling (1988), en Max (1986) (e-mail Isabelle Lensvelt 06-12-2005);
Lienna (Lee) Jill Lensvelt is getrouwd met Douglas Backeberg. Lee werd op 6-11-1939 in Johannesburg Z.A. geboren. In 1969 vertrok zij naar Bermuda, waar vermoedelijk hun twee kinderen, Chris en Peter, werden geboren. In 2004 zijn Lee en haar man Douglas verhuisd naar Somerset in Engeland. (e-mail Lee Lensvelt van 16-07-2007)

Christopher Anthony Lensvelt uit Durban Zuid Afrika, huwde met Ruth en zij hebben twee kinderen, Brett (onze contactpersoon) en Luke. Luke is niet getrouwd maar is wel vader van Tristan Kyle, 'n kind van Nanette Meijer.

Hoewel er geen overduidelijk bewijs aanwezig is, mag het op z'n minst toch wel heel toevallig genoemd worden dat, naast bovengenoemde Mar Willem (zie gegevens Quirien Lensvelt) of Marinus Wilhelm (zie gegevens Brett Lensvelt), geboren in AustraliŽ in 1905, omstreeks dezelfde periode, exact dezelfde naam Marinus Wilhelm Lensvelt, ook in de Zuidhollandse-tak een aantal generaties achtereen voorkomt. Dit zijn op z'n minst sterke aanwijzigingen dat deze Marinus (Mar) Wilhelm (Willem) Lensvelten allen dezelfde Zuidhollandse voorvaderen hebben.

Terug naar inhoud


AustraliŽ

Uit een E-mail (31-07-1999) van Jolanda Majstrenko (geboren: Bohmer) uit AustraliŽ blijkt dat zij een dochter is van Johanna Lensveldt. Haar moeder is in 1959 naar "down under" getrokken.

Johanna's ouders zijn Gerardus Lensvel(d)t, geboren te Leiden 06-03-1918, overleden Ī 1996/7 en getrouwd met Willemijntje van Veldhuijzen. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: Johanna, geboren in 1939 te Zeist, maar opgegroeid in Haarlem, en Cadie die echter in 1945, op 2 jarige leeftijd, kwam te overlijden

Het huwelijk van Gerardus en Willemijntje is ontbonden, waarna Gerardus later nog tweemaal getrouwd is. Met z'n tweede vrouw woonde hij in de vijftiger jaren in Scheveningen en bij haar kreeg hij 2 kinderen. Z'n derde huwelijk was met een Duitse vrouw en met haar trok hij naar Duitland alwaar hij ook kwam te overlijden. Uit dit laatste huwelijk werden geen kinderen geboren. Saillant detail: Gerardus' bijnaam was "de Jood".

Gerardus zijn ouders waren Marinus Lensvel(d)t en Alida Dubbeldeman, wonende te Leiden. Marinus was bij de geboorteaangifte van Gerardus 31 jaar en van beroep smid.

Marinus Lensveldt woonde in 1918, bij de geboorte van Gerardus, in Leiden. Gerardus woonde ten tijde van de geboorte van Johanna (1939) in Zeist. Johanna groeide echter op in Haarlem.

De Volkstelling van 1947 vermeld het volgende:
Leiden: 7 maal Lensvelt en en 1 maal Lensveld;
Zeist: 2 maal Lensveldt;
Haarlem: 1 maal Lensvelt.

De schrijfwijze van de naam is gevarieerd. In de geboorteakte van Gerardus wordt de naam opgetekend als Lensveldt (met DT) en ook zijn dochter Johanna draagt deze naam. Echter, in persoonlijke brieven van Gerardus bezigd hij de schrijfwijze Lensvelt (met 'n T). In documenten van Gerard's ouders en grootmoeder wordt de naam Lensveld (met 'n D) gebruikt.

Dick Ubink beantwoorde onze oproep via de Internet Nieuwsgroep Genealogie Benelux en was zo bereidwillig om speurwerk in het Leidens Archief (LA) te verichten. Zijn E-mail (21-09-1999) bracht het volgende aan het licht:
Naast de geboorte van Gerard Lensvelt, in Leiden 06-03-1918 (gezindte R.K., net als zijn moeder), blijkt ook sprake van de geboorte van een oudere zus, Johanna Maria Lensvelt, Leiden 20-02-1913 (gezindte R.K.).

Via e-mail (22-03-2004) informeerde Herma Lensveldt ons van nog drie kinderen naast Gerardus en Johanna Maria te weten: Marinus Lensveldt, haar vader, en Leo Lensvelt en Piet Lensvelt. Zij kon geen duidelijkheid verschaffen waarom de naam van haar vader met DT wordt geschreven, terwijl de geslachtsnaam van haar ooms Leo en Piet gewoon met 'n T wordt gespeld.
Dit laatste wordt overigens gelogenstraft door Marinus (Rinus) Lensveldt, de enige zoon van Piet. Zijn vader beweerde wel altijd dat zijn naam met 'n T moest worden geschreven, doch bij de burgelijke stand staat hij en ook zijn nageslacht als Lensveldt met DT te boek, wat ook op het rijbewijs en identitieitskaart als zodanig wordt vermeld. (Bron: e-mail Rinus Lensvelt van 07-04-2005).
Het gezin van Marinus en Alida wordt gecompleteerd door de informatie verstrekt door J.M. Laporte (e-mail 16-01-2005) met nog twee dochters: Alida Lensveldt (gehuwd met J.M. Laporte) en Christien Lensveldt wiens naam allebei met DT wordt geschreven. Slotconclusie kan daarom zijn dat deze tak zich als Lensveldt met DT voortzet, doch dat dit in principe een verschrijving is van de oorspronkelijke naam.

Hun ouders zijn: Marinus Lensveld, geboren 30-08-1886 om 07:45 uur te Leiden (gezindte Ned.Herv.) in het ziekenhuis [LA, akte 1105] en Alida Dubbeldeman, geboren 27-08-1889 te Leiden (gezindte R.K.). Het huwelijk vond plaats te Leiden op 20-02-1912.
Over Marinus doen in familiekring verhalen de ronde dat hij een bastaard zou zijn van een rijkeluisdochter, verwekt door een onbekende Spanjaard. Daardoor zou Marinus in een pleeggezin geplaatst zijn. (Bron: e-mail Herma Lensveldt 22-03-2004)
Het "rijkeluisdochter" kan uit de beschikbare gegevens van de ouders van Maria Louise niet gestaafd worden, maar Marinus is inderdaad opgevoed als pleegzoon van Paulus Lezwijn, kalkbrandusknecht, geboren 16-04-1852 te Rijnsburg, en Alida Antonia Hooff, geboren 23-08-1853 te Zoeterwoude. Ze waren Ned.Herv.
De familie Lezwijn stond als Ned Herv. te boek. Toch, afgaande op de familienaam, lijkt Paulus Lezwijn van joodse origine. Dit zou de bijnaam van Gerrit, de Jood, kunnen verklaren. Zijn vader blijkt namelijk z'n opvoeding genoten te hebben in een familie die wellicht joodse achtergronden had, terwijl "kleine" Gerard, Paulus Lezwijn en zijn vrouw ongetwijfeld opa en oma genoemd zal hebben.
Marinus was eerst metaalbewerker en later smid. Alida, zijn vrouw, was een dochter van Gerrit Dubbeldeman, koopman, geboren 26-01-1849 te Leiden en gehuwd met Christina Brugman.
Gerrit zijn ouders waren: Gerrit Dubbeldeman, broodbakker, geboren 28-06-1824 te Leiden, op 22-jarige leeftijd op 17-09-1846 te Leiden gehuwd met de 24-jarige Jacoba Duivenman, geboren 17-06-1822 te Utrecht.

Van Marinus z'n ouders is slechts zijn moeder bekend, Maria Louise Lensveld, geboren 09-09-1851 te Hellevoetsluis, overleden op 09-10-1921 om 19:00 uur te Leiden op 70-jarige leeftijd. Haar eerste huwelijk met N.N. dateert van 1886 en tijdens dit huwelijk werd Marinus verwekt. Zij hertrouwde met Martinus Cornelis de Graaf, overleden vůůr 04-1914. Zij was ten tijde van Marinus' geboorte "wonende te Rotterdam". Onduidelijk is waarom Marinus in het ziekenhuis te Leiden ter wereld kwam, terwijl z'n moeder in Rotterdam woonachtig was.

Maria Louise Lensveld was een dochter van Pieter Lensveld en Leintje Nella Elisabeth de Keiser uit Hellevoetsluis. Pieter en Leijntje vinden we terug in de zuidhollandse-tak, als zoon van Aart Lensvelt en Lydia Onwijn. Maria Louise blijkt ook nog tenminste 2 broers gehad te hebben: Jan en Pieter (zie voor details De Zuidhollandse-tak).

Waarmee dus duidelijk is geworden dat Marinus, en dus Gerardus, afstamt van de Hellevoetsluise Lensvelten, waarbij de stamlijn ons terugvoert naar Aart Lensvelt & Lydia Onwijn, respectievelijk Aart's ouders Gerrit Lensvelt & Johanna Quintus. Van deze stamvader van de zuidhollandse-tak is inmiddels de aansluiting "vastgesteld met de Lensvelten uit Dussen.
Marinus' moeder, Maria Louise, is gedurende de periode 1914-1916 een aantal maanden bij Marinus en Alida in huis geweest. In het bevolkingsregister van Leiden is de zwerftocht van Maria Louise als volgt geregistreerd:

Terug naar inhoud


Verenigde Staten van Amerika

Internetbronnen geven verder aan dat er ook een Lensvelt populatie in de Verenigde Staten bestaat. Uit de database van de "Social Security Death Index" blijkt het overlijden van:
Ann Lensvelt, g.d. 04-04-1913, ovl. Maart 1985, Residence 44287 West Salem, Wayne, Ohio;
Bernard Lensvelt, g.d. 05-11-1910, ovl. Sept 1985, Residence 44287 West Salem, Wayne, Ohio;
G. Lensvelt, g.d. 29-12-1918, ovl. 24-03-1993, Residence 91344 San Fernando, California;
John Lensvelt, g.d. 16-10-1889, ovl. Okt 1980, Residence 07666 Teaneck, Bergen, New Jersey;
Rose Lensvelt, g.d. 16-08-1916, ovl. Dec 1982, Residence 07666 Teaneck, Bergen, New Jersey;
Rosemary Lensvelt, g.d. 02-12-1912, 28-05-1997, Residence 91344 San Fernando, California;
V. Lensvelt, g.d. 11-02-1914, ovl. 02-05-1989, Residence 44140 Cleveland, Cuyahoga, Ohio;
Virginia Lensvelt, g.d. 02-06-1920, ovl. 05-06-1997, Residence 34668 New Port Richey, Pasco, FL;

Verder blijkt er nog een Gary P. Lensvelt (geboren omstreeks 1951) woonachtig in West Salem, Ohio. Uit de briefwisseling (14 april 1999) met Gary wordt duidelijk dat de in voorgaande lijst genoemde Bernard en Ann Lensvelt zijn ouders waren. De ook in de lijst voorkomende Vin (V.) en Virginia Lensvelt bleken eveneens gehuwd. Bernard en Vin waren broers en de twee enigste zoons van Pete Lensvelt, de grootvader van Gerry.
Pete Lensvelt kwam uit Nederland. Zijn geboortedatum ligt omstreeks 1870 en hij overleed omstreeks 1955-57, op ongeveer 85 jarige leeftijd.

Marcel Lensvelt speurde op internet en vond in de US Draft Registration Records een zekere Peter Henry Lensvelt, geboren te Rotterdam op 16 november 1878. Hij woonde in Cleveland Cuyahoga, Ohio, meer bepaald in Cleveland City. Als zijn naaste verwant wordt Katherine Lensvelt genoemd. Hij meldde zich op 12 september 1916 - veertig jaren oud - voor het Amerikaanse leger en zeer waarschijnlijk heeft hij aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in Europa gediend. Opmerkelijk is dat hij op 63-jarige leeftijd, op 27 april 1942, zich opnieuw bij het leger liet inschrijven om zijn land te dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of hij daarbij ook de slagvelden van Europa gezien heeft is niet zeker, want op de registratiekaart staat vermeld dat hij de vingers van zijn linkerhand mist.

Dezelfde bron maakt ook melding van Johannes Lensvelt, geboren op 16 oktober 1899 en wonende te Hoboken, Hudson, New Jersey in Hoboken City. Hij diende in het Amerikaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog

Een zekere Jacques Pieter Lensvelt uit Rotterdam, emigreerde in maart 1917 met s.s. Healdion vanuit Rotterdam naar Amerika. Of dat hij ooit in het land van de onbegrense mogelijkheden gearriveerd is, is onzeker omdat de Healdion op 29 maart 1917 (Eerste Wereldoorlog) in de Atlantische Oceaan getorpedeerd werd.
Jacques Pieter Lensvelt was een broer van Jacob Pieter Lensvelt die op zijn beurt gehuwd was met Florina Margaretha Jansen. Jacob en Margaretha hadden 3 kinderen: Elisabeth Margaretha Lensvelt, Jean Floris Marinus Lensvelt en Cornelis Hendrik Willem Lensvelt. Jacob en Margaretha overleden vroegtijdig, waarna Job Cornelis Lensvelt, zonder beroep, wonenende te Rotterdam, als voogd over hun drie kinderen werd aangesteld.
[Bron: Dagvaardiging Arrondissementsrechtbank Rotterdam, maandag 03-05-1924]

Terug naar inhoud


Overige buitenlandse vermeldingen

Wat dichter bij "huis", maar toch over de grens betreft de Lensvelt populatie in BelgiŽ. Rondom Antwerpen blijkt de naam - volgens de GeoNome database - drie maal voor te komen. Twee daarvan zijn bekend: Franciska Lensvelt en Hans Lensvelt; zus en broer van Marcel Lensvelt uit ArgentiniŽ.

In Duitsland vonden we een vermelding in MŁlheim an der Ruhr, van Ingeborg Spies-Lensvelt, Bergerstrasse 32a, 45470, Tel 0209-371251.

Adriaan Lensvelt attendeerde ons op 'n bericht in het NRC: "Op zondag 24 januari 1999 is op Ned 3 de documentaire Tropengraf uitgezonden. Een filmische weergave van het leven op Curacao in de laatste dagen van de traditionele koloniale maatschappij. De film spitst zich toe op de ontwikkelingen rondom de onopgeloste moord op Willem Lensvelt in 1913 op een struisvogelfarm. Anna Abrahams reconstrueerde het drama door alle orale, schriftelijke, muzikale en fotografische bronnen te ordenen en tegen het licht te houden (Ned 3, 21.99-21.45 uur)".
Het betreft hier Francois Willem Lensvelt, zoon van Pieter Lensvelt en Caroline BomblŤd en kleinzoon van de Lensvelt-Nicola's. Francois Willem werd 25 jaar.

Thans is op Curacao woonachtig, Peer Lensvelt, een broer van Marcel Lensvelt uit ArgentiniŽ.

Ook in Canada komt de naam voor. In het telefoonboek wordt genoemd: Hendrik Lensvelt, 5334 Line 88, Listowel, ON N4W 1T8, Ontario, Canada, Tel. (519)291-4910.

In Engeland treffen we de vermelding aan van Cornelius H.W. Lensvelt, gehuwd te Holborn, Londen, December Quarter met Evelyn K. Pursey (Ref. 1 B 668).

Lady Terrington

ladyterrington.jpgIn de collectie van de National Portret Gallery zijn 4 portretten beschikbaar van Vera Florence Annie (geboren Bousher), Lady Terrington, politica en laatst echtgenote van Max V.Lensvelt; voorheen gehuwd met Guy Ivo Sebright en later met Baron Terrington II.

Vera Bousher werd geboren in 1889. Ze trouwde Guy Sebright, maar deze stierf in 1912. Zes jaar later trouwde ze met Lord Terrington. Als lid van de Liberal Party, stelde Lady Terrington zich in 1922 tevergeefs verkiesbaar.
In een interview met Charlotte Haldane in het jaar erop zou ze (volgens het artikel in de Daily Express) het volgende gezegd hebben: "Als ik verkozen word ben ik stellig van plan mijn beste kleren te dragen. Ik draag mijn struisvogelveren, mijn bontjas en mijn parels. Iedereen weet toch dat ik in een groot huis woon en mannelijke bedienden heb, dat ik me een auto en een bontjas kan permitteren. Elke andere vrouw zou hetzelfde doen. Het is hypocriet om je in publiek voor te doen dat er geen leuke dingen zouden zijn en deze niet te laten zien in je eigen huis".

Ze protesteerde tegen hoe het artikel werd gepresenteerd in de krant. In het bijzonder de titel: "Doel voor als ik gestemd word - bont en parels". De Daily Express werd aangeklaagd door Lady Terrington omdat het artikel haar zou afschilderen als "ijdel, frivoleus en extravagant". De rechter besloot echter dat haar "geen scheet schade" was toegebracht.
In december 1923 werd ze in het House of Commons verkozen als vertegenwoordiger voor Wycombe, maar ze werd verslagen in de algemene verkiezingen van 1924. Drie jaar later, in 1927, scheidde ze van Lord Terrington en trouwde in 1949 met Max Lensvelt uit Zuid Afrika.
In 1973 keerde zich terug naar het Verenigd Koninkrijk alwaar ze in 1973 in Hailsham overleed; ze werd 84 jaar oud.

Een zekere Jenny was gedurende langere tijd voor Lady Terrington werkzaam, volgens Jenny een prima werkgeefster hoewel ze op gezette tijden ook aardig lastig kon zijn. Bij haar terugkomst in Engeland huurde de Lady huize Monkswood en ontving daar vooral in de beginperiode heel veel gasten uit Zuid-Afrika. Dit waren voornamelijk familieleden die later ook haar begravenis regelden. Jenny wist bovendien te vertellen dat na het verscheiden van de Lady het meubilair van Monkswood door leden van Liberal Party werd opgehaald. Dat verbaasde haar zeer, want ze kon nauwelijks geloven dat de Lady haar nalatenschap aan de Liberal Party had toebedeeld.

Terug naar inhoud


Martin Lensvelt uit Cardiff, oorlogsslachtoffer

Martin Lensvelt uit Cardiff was in dienst van de Merchant Navy en varend op S.S. Dayrose (1928, 4113 tons) met Cardiff als thuishaven toen dit schip op 14 januari 1942 getorpedeerd werd door de Duitse U-Boot U-552. Van de 42 opvarenden kwamen er 38 om het leven, waaronder Martin Lensvelt. Zijn naam wordt vermeld op het Tower Hill Memorial in Londen, in 2009 door Marcel Lensvelt en zijn kinderen bezocht en gefotograveerd.

In Londen, op een steenworp afstand van Windsor Castle, bevindt zich het Tower Hill Memorial van de Commonwealth War Graves Commission. Het monument bestaat uit koperen platen met de namen van alle vermiste zeelui uit de koopvaardij of de visserij uit beiden wereldoorlogen: respectievelijk 11.919 namen uit de Eerste- en 23.857 namen uit de Tweede Wereldoorlog.

Martin Lensvelt staat vermeld op paneel 34. De Brit Martin Lensvelt was ďFourth Engineer OfficerĒ en 54 jaar oud toen zijn schip de S.S. Dayrose op 14 januari 1942 om 01.38 u 's-nachts voor de kust van Newfoundland (Canada: ten SW van Cape Race position 46.32N, 53.00W - Grid BB 6673) werd getorpedeerd door de U-552.

De Dayrose was een stoomboot met een tonnage van 4,113 tons. Gebouwd in 1928 door Robert Thompson & Sons Ltd, Bridge Dockyard, Sunderland, en in bezit van de reder Claymore Shipping Co Ltd in Cardiff. Het stond onder leiding van Master Arthur Frederick Newman en was zo juist zonder escorte begonnen aan de route St. Johns, Newfoundland - Halifax - Portland, Maine.
Van de vijf afgevuurde torpedoes vonden er twee hun doel en braken de romp van het schip. Van de totale bemanning van 42 opvarenden werden slechts vier man de volgende ochtend in reddingsvlotten teruggevonden en in Argentia (Newfoundland) aan de wal gezet: twee door de destroyer Ericsson DD-440 en twee door de destroyer Stockton DD-646. [Bron: diverse e-mails 18-01-2009 van Marcel Lensvelt uit Kazachstan]

Terug naar inhoud


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl